Září 2016

*Lisujte listí!

27. září 2016 v 15:08 Domácí úkoly
Prosím, začněte lisovat listy, budeme s ním za pár týdnů pracovat při pracovních činnostech. Děkuji! Usmívající se

Týden 26. - 30. 9.

25. září 2016 v 17:46 Tento týden
Co je cílem v tomto týdnu:

ČESKÝ JAZYK
- poznám, umím napsat (tiskace) a slyším (na začátku, uvnitř a na konci slova) hlásku a písmeno M, T
- dokáži přečíst jednoduchá slova po jednotlivých písmenkách - M-Á-M-A, T-Á-T-A, M-Á, M-Á-M, U-M-Í, apod.

MATEMATIKA
- umím napsat číslici 3 a 4
- orientuji se v tabulce

PRVOUKA
- chovám se správně jako chodec

DÚ NA TENTO TÝDEN
- čtěte jednoduchá slova - MÁMA, TÁTA, MÁ, MÁM, UMÍ (přečtu jednotlivá písmenka M, Á, M, A => složím MÁMA); někdo to uslyší a půjde mu to hned, někomu to bude trvat déle - buďte trpěliví, někdo to uslyší třeba až za 14 dní, budeme to zkoušet pořád dokola, hlavní je, aby dokázali poznat probraná písmena a jednotlivá písmena přečíst (kdo to zatím nespojí - nevadí!)
- hrajeme si na roboty/ ufony - říkejte krátká jednoduchá slova po písmenkách rychle za sebou (P-E-S), děti poslouchají a říkají slovo, komu to půjde, může zkoušet delší slova (K-O-L-O)
- můžete zkoušet psát diktáty písmen - napiš ÁÁÁÁÁ (schválně přeháníme dlouhou samohlásku), E, M atd.

V pondělí 26.září

18. září 2016 v 17:47 Informace
Vás srdečně zvu na třídní schůzku, která se konná od 18,00 hod.
Doneste prosím 250 Kč na příspěvek SRPŠ. Děkuji Smějící se.

Rada rodičů je od 17,30 hod.

Logická olympiáda

18. září 2016 v 15:27 Informace
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Naše škola se každým rokem této soutěže úspěšně zúčastňuje a několik šikovných žáků (z několika tisíc přihlášených) každoročně postupuje do krajského kola v Karlových Varech.
Letos je poprvé vyhlášena kategorie zvlášť pro 1. ročník ZŠ - a to se týká vás. Pokud vás tato soutěž zaujala a chcete si vyzkoušet logické myšlení vašich dětí, zaregistrujte vaše dítě do 30. září na stránkách www.logickaolympiada.cz. Co vás dále čeká? Nominační kolo pro kategorii A1 (první ročníky) proběhne ve dnech 22. - 28.10.2015. Kterýkoli tento den zasednete s vašim dítkem k počítači a na stránkách logické olympiády spustíte test. Kategorie A1 končí tímto nominačním kolem, dále se nepostupuje - výstupem pro vás bude informace o umístění/pořadí - pravděpodobně v okrese?, kraji?, republice? - s touto kategorií zatím nemáme zkušenosti. V ostatních kategoriích vždy přijde mail s umístěním v kraji a republice.
Doporučuji vyzkoušet! Ale také vyzkoušet své sebeovládání a dětem neradit (i když budete mít velkou radost, že vy to víte a je to přece úplně jednoduché) Smějící se.

Týden 19. - 23. 9.

17. září 2016 v 8:09 Tento týden
Co je cílem v tomto týdnu:

ČESKÝ JAZYK
- poznám, umím napsat (tiskace) a slyším (na začátku, uvnitř nebo na konci slova) hlásku a písmeno O, U, A, E, I/ Y
- znám i dlouhé samohlásky Á, É, Í/ Ý, Ó, Ú, Ů

MATEMATIKA
- umím napsat číslice 1, 2, a 3

PRVOUKA
- znám rizika, se kterými se mohu setkat ve svém okolí při běžných činnostech

DÚ NA TENTO TÝDEN
- stále pokračujte v DÚ z minulého týdne (hledání písmen v novinách - můžete přidat E, I a Y; poznávání geometrických tvarů; hraní deskových her s kostkou)
- ukazujte dětem předměty, obrázky, které začínají na probraná písmena A, E, I, O, U - děti si samy musí najít první písmeno a zapsat ho - anděl = zapíšu A

Nezapomeňte, že v pondělí (19. 9.) se některé děti fotí, proto je hezky oblékněte!

I tento týden by děti měly mít s sebou hrací kostku.

Celý příští týden bohužel ve škole nebudu. Studuji dálkově VŠ a celý týden budu na povinném sportovním kurzu kdesi v lese. Místo mne bude v naší třídě paní učitelka Šárka Mallá ze 2. A, která se nabídla, že na tento týden opustí své druháčky a zachrání naše prvňáčky, aby se nezdržovali a mohli dál pokračovat v získávání nových znalostí a v adaptaci na školní prostředí Usmívající se. Děti budou díky ní tedy ve výuce pokračovat stejně, jako bych tam byla.
Technická poznámka - nebudeme to komplikovat dalšími kontakty, pokud bude někdo chybět, omlouváte ho mně přes SMS. Pokud by byl nějaký problém voláte/ píšete mě (SMS nebo mail). S paní učitelkou budu stále ve spojení, takže si informace předáme.

Omlouvání

16. září 2016 v 22:42 Informace
Připomínám, že pokud vám dítě onemocní, je nutné ho omluvit (stačí mi napsat sms!). Písemná omluvenka v ŽK stačí napsaná od vás (ne od doktora), po návratu dítěte do školy. Pokud vaše dítě onemocní, budu vám na mail průběžně posílat úkoly (popíši vám, jak přesně při učení postupovat). V první třídě je každý den absence znát a je nutné s dětmi v takovém případe doma vše dohnat!

Focení

15. září 2016 v 7:09 Informace
19.9. (pondělí) se zájemci mohou nechat vyfotografovat - Vánoční kolekce fotografií. Jednotná cena je 250 Kč (nosit až přijdou fotky). Fotografie je možné vrátit. Zaškrtněte prosím v Záznamníčku, zda máte zájem nebo ne. Děkuji Usmívající se

OPRAVA!: Nestihla jsem nalepit dětem do Záznamníčků lístečky, proto prosím, napište do Záznamníčku CHCI FOTKY nebo NECHCI FOTKY. Děkuji Smějící se!

Ovoce a zelenina do škol

15. září 2016 v 7:04 Informace
Naše škola je zapojena do celostátního projektu Ovoce a zelenina do škol - http://www.ovoceazeleninadoskol.cz/.
Tento týden děti dostaly švestky Usmívající se.

Rýma

13. září 2016 v 10:37
I přes krásné počasí má spousta z nás rýmu a celé dopoledne smrkáme. Moc proto prosím všechny rodiče, pošlete nám v průběhu týdne jednu krabičku kapesníčků. Kapesníčky budou sloužit jako poslední záchrana, pokud se dítěti nečekaně spustí rýma, dojdou kapesníčky v aktovce atd. - pozor! neznamená to, že děti nemusí mít svoje kapesníčky! Děkuji Smějící se

Úterý 13. 9.

12. září 2016 v 15:32 Informace
Na úterý si děti přinesou hrací kostku a figurku z Kinder vajíčka (nebo nějakou podobnou - ne autíčko, nějakou postavu!).

Prosím, kdo ještě nedonesl objednávku na knížky a má o nějakou zájem, doneste zítra.

Moc chválím

12. září 2016 v 15:26 Pochvalníček
všechny děti, na dravcích byli moc hodní Usmívající se. Také gratuluji Matýskovi, který jako první odpověděl na jednu otázku a výhrál pohled Usmívající se.


Pondělí 12. 9.

11. září 2016 v 15:33 Informace
V pondělí jdeme na dravce, děti si donesou pouze věci na český jazyk, konec vyučování je nezměněn (tj. ve 12:35).

Prosím rodiče, aby v pondělí již děti nedoprovázeli do třídy. Děti jsou už velmi šikovné a zvládnou to samy Usmívající se.

V pátek už jsme byli všichni unavení, takže jsme dali přednost aktivitám venku na čerstvém vzduchu a už jsme nestihli aktivity se sirkami. Proto prosím ty, jejichž děti si odnesly sirky domů, aby je dětem znovu dali, děkuji! Usmívající se

Týden 12.-16. 9.

11. září 2016 v 15:26 Tento týden
Co je cílem v tomto týdnu:

ČESKÝ JAZYK
- poznám, umím napsat (tiskace) a slyším (na začátku, uvnitř nebo na konci slova) hlásku a písmeno O, U a A
- prostorové vnímání - postavím kostky podle plánu
- sluchové vnímání - zopakuji správně předváděný rytmus
- zrakové vnímání - dokáži si zapamatovat obrázky a podle paměti zakreslit

MATEMATIKA
- umím správně napsat čislice 1 a 2
- vím, co je řádek a co sloupeček a umím se v nich orientovat
- poznám a umím pojmenovat geometrické tvary - kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník
- umím pracovat podle pokynů paní učitelky, najdu správné cvičení a dodržuji zadání

PRVOUKA
- dokáži popsat cestu do školy
- orientuji se v okolí školy
- vím, jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem
- vím, kde bydlím (panelák, společný dům, rodinný dům,...)
- vím, jak se jmenuje vesnice/ město, kde bydlím

DÚ NA TENTO TÝDEN:
- hledáme a poznáváme velká tiskací písmena O, U, A - v novinách, časopisech (můžete podtrhávat, kroužkovat, vystřihávat...)
- hledáme a poznáváme geometrické tvary kolem sebe - stůl = obdélník, kolo u auta = kruh, štít domu = trojúhelník...
- zahrajeme si doma nějakou společenskou hru s hrací kostkou (např. Člověče, nezlob se!)

Na úterý si děti přinesou hrací kostku - budeme s ní v průběhu týdne pracovat.
Dále si na úterý přinesou figurku (postavu, ne autíčko apod.) z Kinder vajička nebo nějakou podobnou.

V penále by děti měly stále nosit zrcátko!

Do úterý, kdo má zájem, prosím, pošlete obejdnávku na knížky.

Pokud bude počásí stále takhle krásné, budeme některé dny na poslední hodiny chodit ven (podle aktuální nálady a energie). Prosím, aby děti chodily do školy v botách, ve kterých mohou lézt na prolézačkách a běhat v trávě.

Pátek 9. 9.

8. září 2016 v 15:42 Informace
V pátek budeme potřebovat sirky (bez krabičky se škrtátkem!), pokud nestihneme v pátek, použijeme příští týden.

*Prosím, zaškrtněte v Záznamníčku, zda chcete přihlášku na kroužek AJ nebo ne (viz předchozí článek).
*V Záznamníčku také najdete nabídku knížek. Pokud byste si chtěli nějakou knížku objednat, v zadní části nabídky je objednávka, tu vyplňte a do úterý (13. 9.) mi odevzdejte. Knihy se platí až po dodání.

Kroužek anglického jazyka

8. září 2016 v 15:25 Informace
Kroužek anglického jazyka pro 1. třídu vyučuje paní učitelka Jana Rygolová, takže kdo by měl zájem, určitě doporučuji, paní Rygolová je suprová!

Cena kroužku (30 hodin): 1 200,- Kč (1 hodina 40,- Kč) - nutné uhradit do konce září.
Doba konání kroužku: středa a pátek od 13:00 do 13:45 hodin
Místo konání: ZŠ JIH, žáky si vyučující vyzvedne ve školní družině nebo v šatně.
Kroužek začne 5. října.

Kdo má zájem o přihlášku, zaškrtne v Záznamníčku ANO a já mu ji pošlu. Přihlášky se odevzdávají do 16. září paníí zástupkyni Rygolové v kanceláři.

Čtvrtek 8. 9.

7. září 2016 v 18:42 Informace
Zkontrolujte prosím, že děti mají stále v penále zrcátko, zítra ho už budeme potřebovat Usmívající se.

Prosím ty, kteří ještě neposlali peníze na dravce nebo na fotky, aby je zítra dětem dali, děkuji Usmívající se.

Středa 7. 9.

6. září 2016 v 14:27 Informace
Využijeme ještě poslední hezké dny a místo tělocviku půjdeme do parku na prolézačky. Proto prosím, aby holčičky zítra nechodily ve střevíčkách a aby se všichni vhodně oblékli. Děkuji Usmívající se

Upozornění pro NEdružinové děti, co chodí na obědy - zítra už budou muset oběd zvládnout samy, 5. hodinu učím v jiné třídě a už s nimi na oběd jít nemohu.

Záznamníček + fotografie

6. září 2016 v 14:12 Informace
Děti dostaly Záznamníček - slouží ke komunikaci učitel x rodič.

Dětem jsem dnes rozdávala fotografie, prosím doneste peníze, co nejdříve (3 x 20 Kč = 60 Kč)!
Pokud chcete nějakou fotografii přiobjednat, zapište číslo do Záznamníčku + počet kusů (číslo na zadní straně fotky).

Prosím rodiče,

5. září 2016 v 18:55 Informace
aby už na své děti po vyučování čekali na školním dvoře. Rodičům je vstup do budovy omezen z bezpečnostních důvodů. Děkujeme, že toto pravidlo respektujete.

Přehled třídních schůzek a konzultačních hodin

5. září 2016 v 15:54 TS a KH
Třídní schůzky jsou vždy od 18 hodin pro všechny rodiče - na třídních schůzkách je účast VŽDY NUTNÁ!

konzultační hodiny jsou pro rodiče, kteří se chtějí poradit, zeptat atd., případně si konkrétní rodiče zve třídní učitel - vždy od 16 do 18 h.

Porada třídních důvěrníků je vždy v 17:30 v den konání třídní schůzky.

Třídní schůzka (pondělí 18 hod.)
26.9.2016
Konzultační hodiny (pondělí od 16 - 18 hod.)
14.11.2016
Konzultační hodiny (pondělí od 16 - 18 hod.)
16.1.2017
Konzultační hodiny (pondělí 16 - 18 hod.)
24.4.2017
Třídní schůzka (pondělí 18 hod.)
5.6.2017